ПРОДУКТИ

Пилотно обучение+E6 за 20 възрастни обучаеми във всяка страна партньор

Електронен курс за предприемачество за учащи в неравностойно положение

Пилотно обучение за 30-40 граждани на страната, бежанци и лица от етнически малцинства